Zadania dla szóstoklasistów

Na stronie CKE, w zakładce Sprawdzian w klasie VI, opublikowane zostały Materiały dla uczniów i nauczycieli zawierające zbiory zadań adresowane do uczniów szkół podstawowych przygotowujących się do sprawdzianu.
Matematyka. Zbiór zadań.

E-podręczniki

W bieżącym roku szkolnym ruszył projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego epodręczniki.pl Na stronie epodręczniki znajdują się bezpłatne, interaktywne podręczniki podzielone według poziomów edukacyjnych: edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa (klasy 4-6), gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna. Są one dostępne online i offline.

Szkoła podstawowa:
e-podręcznik z matematyki klasa 4 klasa 5 klasa 6
Gimnazjum:
e-podręcznik z matematyki klasa I klasa II klasa III
e-podręcznik z fizyki klasa I klasa II klasa III

Rozkład materiału może różnić się od rozkładu realizowanego w szkole.

Matematyczne ZOO

Na stronie Matematyczne Zoo znajduje się 20 zestawów testów zawierających zadania zamknięte z matematyki. Zadania te pozwolą sprawdzić Ci swoje wiadomości i umiejętności matematyczne oraz oswoić się z nową formułą sprawdzianu.


Nowa formuła Sprawdzianu

Od bieżącego roku szkolnego, tj. 2014/2015, sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
Podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki będą stanowiły teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.
Sprawdzian składa się z dwóch części:
część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki,
część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego.
Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż sprawdzianu nie można nie zdać.
Więcej informacji dotyczących Sprawdzianu znajduje się na stronie CKE.