Zadania z matematyki ze sprawdzianu szóstoklasisty

W roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016 egzamin szóstoklasisty odbył się w nowej formule. Składał się z dwóch części: część 1. zawierała zadania z języka polskiego i matematyki, a część 2. - zadania z języka obcego. Do obu części sprawdzianu szóstoklasista przystępował tego samego dnia. Między częścią 1. a częścią 2. była krótka przerwa. Poniżej znajdują się zadania z matematyki.


kwiecień 2016
kwiecień 2015

Oryginalne arkusze z pierwszej i drugiej części sprawdzianu znajdują się na stronie CKE

Próbny sprawdzian CKE

Poniżej znajduje się fragment arkusza próbnego sprawdzianu szóstoklasisty przygotowanego przez CKE. Znajdują się w nim tylko zadania z matematyki.


grudzień 2014

Zadania ze sprawdzianu szóstoklasisty 2002 - 2014

Poniżej znajdują się arkusze sprawdzianu szóstoklasisty, które odbyły się w latach 2002-2014.

Prawidłowe odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz przykładowe rozwiązania zadań otwartych znajdują się na na stronie CKE