Testy z fizyki

Poniżej znajdują się testy z fizyki obejmujące materiał realizowany w gimnazjum, a od roku szkolnego 2017/2018 również w szkole podstawowej. Mogą one posłużyć do przygotowania się do sprawdzianu przeprowadzanego po każdym dziale oraz podczas powtarzania materiału.


Pomiary
Budowa materii
Kinematyka
Dynamika
Ciśnienie, prawo Pascala, prawo Archimedesa
Praca, moc, energia mechaniczna
Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Drgania i fale sprężyste
Elektrostatyka
Stały prąd elektryczny
Magnetyzm
Optyka