Testy online dla szkoły podstawowej

Poniżej znajdują się linki do testów Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego obejmujących materiał realizowany w klasach IV - VIII szkoły podstawowej.
Testy podzielone są tak, jak kolejne działy w podręczniku. Dzięki tym testom można lepiej przygotować się do sprawdzianu, a także sprawdzić swój stan wiedzy z matematyki, przy jednoczesnym powtórzeniu materiału.